Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Për klientin tonë N.T Liridoni një ndër kompanitë më të mëdha në Kosovë për distribuim, po kërkojmë të punësojmë një:
IT Manager
Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë e punonjësit:

  • Menaxhon dhe mirëmbanë serverin e kompanisë, si dhe email zyrtar.
  • Kujdeset për montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera. Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative, aplikacioneve dhe bazave të të dhënave, dhe kryen aktivitete tjera me qëllim për t’i ofruar gjithë personelit qasje të lehtë në sistemin e teknologjsë informative.
  • Instalon kompjuterë me sisteme operative Ëindoës,Office dhe Softuer tjerë sipas nevojës, duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve.
  • Evidenton defektet në pajisje, dhe sipas nevojës dhe në konsultim me mbikqyrësin i mirëmban rregullisht ato.
  • Zhvillon ide dhe koncepte kreative të gjej zgjidhjen e përshtatshme për të përmbushur kërkesat e mbrendshme të kompanisë.
  • Detyra dhe përgjegjësi të tjera të cilat i caktohen nga Menaxheri.


Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në adresën: info.ks(a)dekra.com


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for the position