Agency Work është një koncept në të cilin DEKRA si punëdhënës cakton punëtorin e saj (punonjësin e agjencisë) për klientin, d.m.th. përdoruesin dhe nënshkruan me përdoruesin Kontratën e Qiradhënies së Punësimit dhe me Kontratën e Punës së punëtorit. Përveç gjetjes së cilësisë dhe fuqisë punëtore të përshtatshme për organizatën tuaj të biznesit, shërbimi i punës së agjensisë përfshin zgjidhjen e të gjitha punëve administrative, ligjore dhe kontabilitetit për ju. Avantazh i madh që ka DEKRA është një data bazë e madhe me CV e cila na jep mundësinë të reagojmë shumë shpejt kur keni nevojë për punëtorë.