Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Pristina
15. 10. 2023.

Pristina
15. 10. 2023.

Prishtine
15. 08. 2023.

Tirane, Shqiperi
23. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
01. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Prishtine
31. 08. 2021.

Tirana, Albania
31. 07. 2021.

Tirana, Albania
24. 07. 2021.

Prishtina, Kosovo
10. 07. 2021.

Tirana, Albania
30. 06. 2021.

Tirane, Shqiperi
17. 06. 2021.