Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Prishtina, Kosova
18. 10. 2020.

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
25. 09. 2020.

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina, Kosova
31. 08. 2020.

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Kosova
17. 07. 2020.

Prishtina
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirane, Shqiperi
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites