Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
02. 11. 2020.

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Prishtinë, Kosova
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina, Kosova
31. 08. 2020.

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Kosova
17. 07. 2020.

Prishtina
Deri në plotësimin e pozites

Germany
06. 07. 2020.

Germany
Deri në plotësimin e pozites