Visit Count është një metodë e hulumtimit të tregut e zbatuar shumë afër dyqanit tuaj. Kjo metodë na mundëson të bëjmë një krahasim midis numrit të njerëzve që vizituan dyqanin tuaj (blerësit potencialë) dhe numrit të blerjeve (blerësit aktual) me qëllim të shitjes dhe ofrimit të një shërbimi më të mirë për klientët tuaj.