Pas Shopping është një metodë e hulumtimit të tregut e zbatuar me qëllim të gjetjes së përgjigjes në pyetje - pse blerësit vendosin ose pse nuk vendosin të blejnë diçka. Kjo metodë e hulumtimit të tregut është realizuar në momentin kur blerësit të dalin nga dyqani juaj kur përshtypjet për blerje janë ende të freskëta. Në këtë mënyrë shërbimi Pas blerjes na mundëson të mbledhim reagime të besueshme në mënyrë që të bëjmë përpunimin e të dhënave eksperte me qëllim të shitjes dhe ofrimit të një shërbimi më të mirë për klientët tuaj.