DEKRA Punësime në kuadër të HR Consulting krijon dhe kryen:

  • Programet e shtrirjes
  • Projektet e bërjes së sistematizimeve
  • Sistemet e vlerësimit të efektit të punës
  • Sistemet e kompensimeve dhe përfitimeve
  • Testimi sociometrik
  • Trainimi i menaxherëve
  • Trajnimi i "aftësive të buta" të bëra për nevojat e biznesit tuaj
  • Programe dhe projekte të tjera nga fusha e burimeve njerëzore të përshtatura për organizatën tuaj të biznesit