Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
23. 05. 2021.

Tirana, Albania
20. 05. 2021.

Tirana, Albania
20. 05. 2021.

Podgorica, Montenegro
16. 05. 2021.

Podgorica, Montenegro
16. 05. 2021.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.