Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
16. 06. 2024.

Tirane, Shqiperi
23. 09. 2021.

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë
Deri në plotësimin e pozites

Tirana
01. 09. 2021.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.