Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Prishtina, Kosove
02. 04. 2021.

Tirana, Albania
26. 03. 2021.

Tirana, Albania
11. 03. 2021.

Tirana, Albania
14. 02. 2021.

Tirana, Albania
19. 02. 2021.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.