Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina, Kosova
31. 08. 2020.

Prishtina, Kosovo
Deri në plotësimin e pozites

Tiranë, Shqipëri
Deri në plotësimin e pozites

Kosova
17. 07. 2020.

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.