Konkurset e hapura

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
08. 11. 2021.

Prishtine
Deri në plotësimin e pozites

Prishtina
Deri në plotësimin e pozites

Konkurset përmes agjensisë

Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirana, Albania
13. 10. 2019.