Vlerësimi i mundshëm optimal i DEKRA-s zbatohet me metoda moderne duke marrë parasysh nevojat e klientit dhe ndryshimet individuale midis kandidatëve. Ne vlerësojmë njohuritë, aftësitë, aftësitë dhe motivimin se çfarë është në thelb një proces profilizimi në të cilin vlerësojmë potencialin e kandidatit për punë të suksesshme në një pozicion të caktuar pune.

Me procedurën e vlerësimit psikologjik DEKRA, ekspertët tanë të certifikuar do t'ju japin një pamje të plotë të karakteristikave të personalitetit, aftësive, aftësive dhe interesave profesionale të personave të intervistuar dhe do të përcaktojnë përshtatshmërinë e profileve të atyre personave për pozicione të caktuara.