Ndërmjetësimi i punësimit përfshin zhvillimin e profilit të një punonjësi ideal dhe identifikimin dhe gjetjen e profesionistëve që do t'i përshtaten idealit organizatës suaj të biznesit.

Hapat e bashkëpunimit DEKRA në procesin e ndërmjetësimit të punësimit:

1. Analiza dhe përgatitja e projektit

2. Gjetja e një kandidati

3. Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve

4. Lista e kandidatëve më të mirë

5. Organizimi i intervistave klient-kandidat

6. Faza finale pas zgjedhjes